Menu

Dave: Scaptchaloguj odłączony kabel zasilający.

Bierzesz KABEL ZASILAJĄCY (3)... chwila, nie. To tak nie pójdzie.

> Dave: Wymyśl nową nazwę dla kabla zasilającego.