Menu

John: Podnieś budulec.

> Pianino: Zyskaj poziom za zgładzenie chochlika.